JavaScript

Posted on:

JavaScript – inaczej JS, jest skryptowym językiem programowania, stosowany w stronach internetowych do zapewnienia interaktywności przez reagowania na różne zdarzenia.

PHP

Posted on:

PHP – jest to obiektowy język programowania, który jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skryptów na stronę WWW. Jest językiem pracującym po stronie serwera WWW tj. server-side.

CSS

Posted on:

CSS – czyli Kaskadowe arkusze stylów jest językiem odpowiedzialnym za wygląd poszczególnych elementów na stronie. Arkusz stylów CSS jest listą reguł ustalających w jaki sposób mają być wyświetlana elementy na stronie internetowej. CSS został opracowany w 1996 r. przez organizacje W3C, ale już pierwszy szkic został zaproponowany przez Håkon Wium Lie w 1994 r.

WWW

Posted on:

World Wide Web – jest to usługa internetowa, oparta na otwartych standardach W3C i IETF.  Ze względu na swoją popularność, jest często mylona z całym internetem.

CMS

Posted on:

CMS – czyli System zarządzania treścią, który umożliwia własnoręczne modyfikowani/edytowania i dodawanie  treści na stronie bez posiadania wiedzy informatycznej.

HTML

Posted on:

HyperText Markup Language – jest to język opisu strony, który nie jest odpowiedzialny za wygląd poszczególnych elementów na stronie. Język ten jest głównie wykorzystywany do tworzenia stron internetowych.