WWW

World Wide Web – jest to usługa internetowa, oparta na otwartych standardach W3C i IETF.  Ze względu na swoją popularność, jest często mylona z całym internetem.