PHP

PHP – jest to obiektowy język programowania, który jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skryptów na stronę WWW. Jest językiem pracującym po stronie serwera WWW tj. server-side.