HTML

HyperText Markup Language – jest to język opisu strony, który nie jest odpowiedzialny za wygląd poszczególnych elementów na stronie. Język ten jest głównie wykorzystywany do tworzenia stron internetowych.