CSS

CSS – czyli Kaskadowe arkusze stylów jest językiem odpowiedzialnym za wygląd poszczególnych elementów na stronie. Arkusz stylów CSS jest listą reguł ustalających w jaki sposób mają być wyświetlana elementy na stronie internetowej. CSS został opracowany w 1996 r. przez organizacje W3C, ale już pierwszy szkic został zaproponowany przez Håkon Wium Lie w 1994 r.